Dette er Elvia.

For å kunne forstå Elvia, må man forstå hvor vi kommer fra. Kort fortalt er Elvia resultatet av sammenslåingen mellom to av Norges største nettleverandører: Hafslund Nett og Eidsiva Nett. Sammenslåingen skjedde 1. Januar 2020 hvor selskapene sammen dannet et nytt selskap under det nye navnet Elvia.

Dette gjorde vi for å øke den interne kompetansen og for å sikre en trygg, grønn og mer effektiv forsyning av strøm til de to millionene som bor i Innlandet, Oslo, Viken og Østfold. Vi i Elvia tilrettelegger for fremtidsrettede løsninger som skal sikre en bærekraftig, elektrisk fremtid.

Sammenslåingen av de to nettselskapene er også et resultat av ønske om en felles ambisjon om å gi kundene våre et bedre tilbud, og en mer strømlinjeformet levering av strøm.

Landskap og strømkabler
Et par som ligger i seng å ser på serier
Mann som jobber

Dette er en styleguide
— verktøykassen din.

Dette er vår profilmanual og vår styleguide. En slags verktøykasse for vår merkevare. Her finner du regler, retningslinjer og beskrivelser av Elvias språklige og visuelle stil, personlighet og fremtoning.

Styleguiden skal hjelpe deg som har daglig kontakt med kunder, skriver artikler, jobber visuelt med hjemmesiden, håndterer sosiale medier, jobber med innhold eller utvikler designmateriell med å sikre at Elvia fremstår som en tydelig og gjenkjennbar avsender i de fagområdene du jobber i.

For deg som er leverandør eller på jakt etter vår logo, håper vi denne guiden vil hjelpe deg å forstå hvordan vi snakker og hvem vi er, og at du finner retningslinjene du måtte trenge for å ivareta vår profil.

I tillegg inneholder Styleguiden en full oversikt over alle elementer i Elvias visuelle identitet, som logoer, skriftsnitt og annet designmateriell.